Sunday, January 26, 2020

నేను 30 ఏళ్ళ క్రితం వేసిన బొమ్మలు

 ఎప్పుడో 1990 లో అనుకుంటా, నేను వేసిన బొమ్మలు ఈ మధ్య కనబడ్డాయి. ఏదో పుస్తకం కోసం వెతుకుతూ ఉంటే ఒక Full Sketchbook నిండా ఇవి కనబడ్డాయి..!  


 

 
సింహాచలం ఘాట్ రోడ్ ఎక్కేముందు కనిపించే తోరణం ఇది. కొండ ఎక్కడానికి బస్సు ఎక్కి, అది ఇంకా బయల్దేరకపోయే సరికి ఈ స్కెచ్ మొదలుపెట్టాను. బస్సు బయల్దేరేదాకా వేసాను..! అందుకే అసంపూర్ణం.

పూర్తిగా చదవండి...

Monday, January 13, 2020

పోతన కవితా చమత్కృతి - రవిబింబంబుపమింప పద్యం:

బమ్మెర పోతన ఆంధ్రీకరించిన శ్రీమద్భాగవతం అష్టమ స్కంధంలో, వామనుడు త్రివిక్రమావతారుడై పెరిగిపోయే దృశ్యాన్ని కళ్ళకు కట్టినట్టు వర్ణించిన పద్యం ఇది.

మత్తేభము.
రవిబింబంబుపమింప బాత్రమగు ఛత్రంబై, శిరోరత్నమై/
శ్రవణాలంకృతియై, గళాభరణమై సౌవర్ణ కేయూరమై/
ఛవి మత్కంకణమై, కటిస్థలి నుదంచద్ఘంటయై, నూపుర/
ప్రవరంబై, పదపీఠమై, వటుడు తా బ్రహ్మాండమున్నిండుచోన్!

ఒక గీతను చెరపకుండా చిన్న గీత చెయ్యాలి అంటే ఏంచెయ్యాలో మనకందరకూ తెలిసిన సంగతే! దాని ప్రక్కనే మరో పెద్ద గీత గీస్తే సరి..! ఒక వస్తువు పెద్దదా చిన్నదా అని తెలియాలి అంటే దానితో పోల్చి చెప్పడానికి ప్రక్కన ఇంకో వస్తువు ఉండాలి. అలా చెప్తే మనం పోల్చిన ఆ వస్తువుయొక్క గుణము ఎంత పెద్దదో లేదా చిన్నదో తెలుస్తుంది. మనం విమానం లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మనకి ఆకాశంలో చుట్టుపక్కల మేఘాలో మరింకొకటో ఏమీ లేకపోతే మనం కదులుతున్నట్టే అనిపించదు. నిజానికి మనం చాలా వేగంతో వెళ్తూ ఉంటాం.  అదే విమానం లో మనం నేలపైకి దిగినప్పుడు వేగంగా వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్న పరిసరాల్ని చూస్తే విమానం ఎంతవేగంతో వెళ్తోందో మనకి అనుభవం లోకి వస్తుంది. 
పై చిత్రాలు రెండూ కీ. శే. బాపు గారివి. వారికి నా కృతజ్ఞతాంజలి.
ఎత్తు- పల్లం, పొడుగు- పొట్టి,  పెద్ద - చిన్న ఇలాంటి వాటికి ఏదో ఒకటి పోల్చడానికి ఉండాలి. ఎందుకంటే అవన్నీ సాపేక్షం కాబట్టి..!  
ఇప్పుడు మనం మన పద్యంలోకి వచ్చేద్దాం..! ఇక్కడ వామనుడు త్రివిక్రముడై భూనభోంతరాలు దాటి పెరుగుతున్నాడు. విశ్వమంతా వ్యాపిస్తున్న అతనిని కొలవాలి, లేదా ఎంతగా వ్యాపిస్తున్నాడో చెప్పాలి అంటే మనకు బాగా తెలిసిన, రోజూచూసే దానితో పోల్చి సాపేక్షంగా చెప్తే బాగా తెలుస్తుంది.       
పోతన ఆ పొలికకు రవి బింబాన్ని ఎన్నుకున్నారు. ఎదుగుతూ ఉన్న వామనుడు ఎంతగా పెరిగాడంటే,
మొదట అతనికి ఛత్రము (గొడుగు) వలె శోభించిన రవి బింబము, తరువాత శిరోరత్నము వలె, చెవి ప్రోగు వలె, కంఠాభరణము వలె, బంగారు దండకడియము వలె, కంకణము వలె, మొలత్రాడులో గంట వలె, కాలి అందె వలె చివరకు పాదం క్రింద పీట వలె భాసించిందట..! గమనించవలసిందేమంటే ఇక్కడ ఈ పొలికలన్నీ పురుషులు తమ శరీరంలో తలనుంచి పాదం దాకా ధరించే వివిధము లైన ఆభరణాలను సూచిస్తున్నాయి. 
ఇక్కడ సూర్యుడు స్థిరంగా ఉన్నాడు. సూర్యుడు గొడుగు గాను, పాద పీఠం గానూ ‘మారలేదు’. అలా కనిపించాడు అంతే..! ఉపమానానికి అంటే పోల్చడానికి పాత్రమయాడు అని పోతన్న గారే చెప్పారు. అంటే వామనుడు పెరుగుతూ సూర్యుణ్ణి కూడా ఎంతలా దాటి పోయాడంటే గొడుగు వలె కనిపించిన సూర్యుడు అంతలోనే పదపీఠం వలె కనిపించాడట..!                        
ఈ పోలిక ద్వారా వామనుడు త్రివిక్రముడైన రూపం మనకు ఊహించుకోవడానికి ఒక కొలమానం (స్కేల్) ఇచ్చారు పోతన గారు. ఇప్పుడు ఆ ఊహతో ఆ కొలమానాన్నిబట్టి పద్యాన్ని మళ్ళీ చదవండి, ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో..!
సూర్యుడే మనకి చాలా దూరంలో ఉంటాడు, అలాంటిది మరి ఆ సూర్య బింబం త్రివిక్రముడైన వామన మూర్తికి పాద పీఠం గా అమరింది అంటే ఆ స్వామి ఎంతగా పెరిగాడో తెలుస్తుంది..! (తెలుస్తుందా..!?) 

 

ఈ పద్యాన్ని స్వరపరచిన ప్రముఖ సంగీత కళాకారిణి సంగీత సుధానిధి శ్రీమతి మండ సుధారాణిగారు తమ స్వర రచనలో చూపిన చమత్కృతి గమనించండి. ఎంతో ఎత్తున ఉన్న సూర్యుడు అలా అలా క్రిందికి దిగుతున్నట్ట్లు కనిపిస్తున్నాడని కదా పోతన గారి వర్ణన..!? అదే కవి హృదయాన్ని అనుసరిస్తూ పద్యాన్ని తారస్థాయిలో మొదలుపెట్టి మారుతున్న సూర్యుడి స్థానానికికి తగ్గట్టుగా ఒక్కక్క స్థాయికి స్వర సంచారాన్ని అవరోహణ చేయిస్తూ వచ్చి పదపీఠమై అన్న దగ్గర మంద్రస్థాయి షడ్జంలో నిలిపారు.

కాని ఆ సమయంలో వటువు త్రిభువనాలు దాటి ఎదుగుతున్నాడే, మరి ఆ స్వామిని దర్షించాలంటే ఎంత తొందరగా మనం ఆ ఎత్తుకి వెళ్ళాలి? అందుకే శ్రోతలకు ఆ గమనాన్ని సూచించేటట్లుగా ’వటువు తా బ్రహ్మాండమున్ నిండుచోన్’ అంటున్నప్పుడు స్వరాలను మంద్ర స్థాయినుంచి మధ్యమ తారస్థాయి లను దాటించి అతి తారస్థాయికి వేగవంతమైన సంచారం చేయించి త్రిభువనాలను దాటి వెళ్ళాడన్న కవి భావాన్ని తమ స్వరకల్పనలో ఆవిష్కరించి, స్వామి వారి హృదయస్థానమైన తారస్థాయిలో పద్యాన్ని నిలిపారు. పై వీడియో లో పద్యాన్ని ఆలపించింది శ్రీమతి సుధారాణిగారివద్ద వద్ద శిష్యరికం చేస్తున్న మా అమ్మాయి చి. కృష్ణప్రియ.
సర్వవ్యాపి ఐన విష్ణువు మనందరకూ శుభము కలుగజేయు గాక..!
పూర్తిగా చదవండి...

Friday, December 20, 2019

చిరుతను కనిపెట్టగలరా..!?


కందము.
చూచితి చిరుతను; గుట్టుగ/
వేచెను తా నీడనుండి వేటాడుటకున్/
నీచుని తలపుల వోలెను/
దాచుక యా క్రూర మృగము తన రూపు తగన్!

- రాధేశ్యామ్ రుద్రావఝల
(27.07.2019)
పూర్తిగా చదవండి...

Friday, October 18, 2019

నా విజయవాడ ప్రయాణం..!!


Related image

2018 అక్టోబరు నెల ఆఖరు వారంలో ఒకనాటి రాత్రి VSKP LTT EXP లో విశాఖపట్నంనుండి విజయవాడ వెళ్ళడానికి బయలుదేరాను. నాది 2nd AC కోచ్. విశాఖలో నేను ట్రైన్ ఎక్కే సరికి 11.00 దాటింది. బెజవాడలో పొద్దున్న ఆరుంపావు కరెక్ట్ టైము..! విశాఖలో నేను ఎక్కే సరికే అంతా సర్దుకొని పడుకుండి పోవడానికి సిద్ధమౌతున్నారు. నాది అప్పర్ బెర్త్..! సరే లెమ్మని, ఎవరితోనూ మాట కలపకుండా హాయిగా పైకెక్కి పడుకోవడానికి ఉపక్రమించాను.
మామూలుగా రగ్గు, దానిమీద దుప్పటి పరచుకొని మరో దుప్పటి కప్పుకుంటాను (రగ్గులు నెలల తరబడి ఉతకరు అని ఎన్నోసార్లు విన్నాను, వాటిని ఎంతబాగా టాయ్‍లెట్ల దగ్గర, ప్లాట్‍ఫారాల మీద దొర్లిస్తారో కళ్ళారా చూసాను, అందుకని చచ్చినా కప్పుకోను). కాని ఆరోజు కోచ్ లో బాగా చలిగా ఉండడంతో చాలా సేపు నిద్రపట్టక బెర్త్ మీద దొర్లుతూనే ఉన్నాను. మిగతా వాళ్ళని చూస్తే అందరూ రగ్గుల్లో ముసుగుతన్ని పడుకున్నారు. నేను ఆ చలి భరించలేక అర్ధరాత్రి దాటాక అటెండెంట్ కోసం వెదికి, విఫలమై టి.టి కనిపిస్తే అతగాడిమీద ఫైర్ అయిపోయాను..! ఇది రైలు పెట్టా, మార్చురీయా.. అంటూ..!! ఎవర్నైనా పంపుతానన్నాడు కాని ఎవడూ రాలేదు.    
సుమారు 3.30 అవుతూంటే ఇక లాభంలేదని పై దుప్పటి మీద రగ్గు కప్పుకొని పడుకున్నాను. ఆ పడుకోవడం గాఢంగా నిద్ర పట్టేసింది. ఎప్పుడూ నేను 5.00 – 5.30 మధ్యలో లేచిపోతాను. ఎప్పటినుంచో అదే అలవాటు. ఈ ట్రైన్ 6.15 కి కదా అని అలారం కూడా పెట్టుకోలేదు. అదే నా కొంప ముంచింది. విజయవాడ స్టేషన్ వచ్చే టైముకి బాగా నిద్ర పట్టేసింది. స్టేషన్ దాటిపోయాక మెలకువ వచ్చింది. తెలివొచ్చి చూస్తే చుట్టూ నిశ్శబ్దం..! నా కుపే అంతా ఖాళీగా ఉంది. ఒక్క ఉదుటన క్రిందికి దిగి చూద్దును కదా ట్రైన్ చాలా వేగంగా వెళ్ళిపోతోంది. విజయవాడ ఇంకా రావాలో దాటిపోయిందో అర్థం కాలేదు. మిగతా కోచ్ లో చాలా పలచగా ఉన్నారు జనం, ఆ ఉన్న కొద్దిమందీ పడుకొని ఉన్నారు. ఫోన్ లో సిగ్నల్ లేదు. ఎవర్ని అడగాలా అని అనుకుంటూ ఫోన్ లో సిగ్నల్ రాగానే చూస్తే గుండె గుభేల్ మంది. విజయవాడ ఆరున్నరకి వదిలేసి ఇప్పుడు కాజీపేట దిశగా పరుగులు పెడుతోంది ట్రైన్. ఏంచెయ్యాలో తెలియలేదు. సామాను పట్టుకొని గేట్ దగ్గరకి వెళ్ళిపోయాను.
VSKP LTT EXP విజయవాడ దాటితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ హాల్ట్ కాజీపేట అని చూపిస్తోంది. నాకేమో విజయవాడలో మీటింగ్ ఉంది. ఇంక చూసుకో.. గేట్ దగ్గర నిలబడి ఎక్కడ స్లోఐతే అక్కడ దూకేద్దామని కాసుకు కూర్చున్నాను. ట్రైన్ ఎక్కడా అస్సలు ఆగలేదు, స్లో అవలేదు..
అప్పుడు కనబడ్డాడు మా టి.టి..! ఇతడు విజయవాడలో ఎక్కాడు. మాకోచ్ లోకి అదే రావడం..!! నావాలకం చూసి సంగతేంటని అడిగి అప్పుడు తాపీగా చెపాడు.. ప్రొద్దున్న ఆరు గంటలకే విజయవాడ చేరిన బండి, అరగంట ఆగిందిట. ఒకరిద్దరు దిగారు కూడానట..! ఐనా నాకు తెలివి రాలేదు. సరిగ్గా స్టేషన్ దాటిన 20-25 ని. లకి తెలివొచ్చింది. విజయవాడలో నా బెర్త్ లోకి ఎవరూ రాలేదు. టి.టి, అటెండర్‍లకి నేనేమీ చెప్పలేదు, అక్కడ ఎవ్వరూ జాయినవ్వక పోవడంతో వాళ్ళూ నన్ను గమనించలేదు, లేపలేదు..!
ఒక రెండున్నర గంటల ప్రయాణం తరువాత మధిర స్టేషన్ దగ్గర కొంచం స్లో అయింది. ప్లాట్ ఫాం పక్కనుంచే వెళ్తోందని దూకబోయేసరికి టి.టి. వచ్చి అలాంటి సాహసాలు చెయ్యొద్దని చెప్పాడు. ఆ స్పీడుకి దొర్లి ట్రైన్ కిందకి వచ్చేసిన వాళ్ళని చూసామన్నాడు. ఎందుకంత రిస్కని విరమించుకొని మళ్ళీ వెళ్ళి సీటులో కూర్చున్నాను. మరి కొంత దూరం పోయాక బోనకల్లు అనే ఊరి దగ్గర సిగ్నల్ లేక ట్రాక్ మీదే ఆగింది ట్రైన్. చుట్టూ పొలాలు ఉన్నా, రోడ్డు ఏదో కాస్త దగ్గరలోనే కనిపిస్తోంది..! సరే ఏదైతే అయ్యిందని నా స్ట్రాలీ బ్యాగ్‍తో పాటు అక్కడ దిగిపోయాను.
దగ్గరే అనుకున్న రోడ్డు ట్రాకు పక్కన కంకర రాళ్ళకుప్పల మీదా, తుప్పలకి అడ్డంబడి, అరగంట నడిస్తేగాని రాలేదు. బ్యాగు లో లాప్ టాప్, షూస్, మీటింగ్ కి కావలసిన డ్రాయింగ్స్, బట్టలు, - ప్రతి సారీ తీసుకెళ్ళేవే - ప్లాట్‍ఫారం పైన చక్రాల  మీద లాగుతూ చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంది అనుకున్నది కాస్తా ట్రాకు పక్కన రాళ్ళమీద ఎత్తుకొని నడుస్తూ ఉంటే దాని బరువెంతో చేతులకి బాగా తెలిసొచ్చింది. తీరా రోడ్డు చేరాక అది మట్టి రోడ్డు, దుమ్ము మయం..!!
ఆ మట్టి రోడ్డు నుంచి ఊరి సెంటర్ కి ఇంకో పావుగంట పెట్టి ఈడ్చుకుంటూ నడిచి మొత్తానికి బస్టాప్ చేరాను.
అక్కడకి ఖమ్మం నుంచి రావాలట బస్సులు..! ఎంతకీ రావు..! బెజవాడకి టాక్సీలు ఏమైనా ఉంటాయేమోనని ఆరాతీస్తే రెండున్నర వేలవుతుందన్నాడు..!! వేలే..!!? రూపాయలే..!!?? అమ్మయ్యో అనుకొని.. ఆఖరికి ఒక ఆటో వాడితో మాట్లాడితే ఇంకాస్త పై జంక్షన్‍కి హైవే దాకా వెళితే అక్కడికి బస్సులొస్తాయని, రెండు వందలు ఇమ్మన్నాడు. బేరమాడితే నన్ను  ₹150/- అడిగాడు, ఇంకా మరో ఇద్దరు ముగ్గుర్ని కూడా ఎక్కించుకోనివ్వాలన్నాడు. సరే ఏదో ఒకటి ఏడూ అని ఆ ఆటో ఎక్కి కూర్చున్నాను. అది మొదలు.. వాడు మనిషి కనబడగానే ఆటో ఆపేసి త్రోవలో ఊళ్ళపేర్లు చెప్పి అరవడం మొదలు పెట్టాడు. అలా జనాలని ఎక్కిస్తూ, దింపుతూ షేర్ ఆటో టిక్కెట్లన్నీ కిట్టుబాటు చేసుకొని వాడు చెప్పిన ఆ చిలకల్లు అనే ఇంకో ఊరికి చేర్చాడు. అది హైవే కి ఆనుకొని ఉంది. బస్సుల ఫ్రీక్వెన్సీ కాస్త ఎక్కువ అన్నారు.
ఒక అరగంట వెయిట్ చేస్తే మొత్తానికి RTC వాళ్ళది ఏదో పాసింజర్ బస్సు వస్తే అదెక్కి సుమారు 12:30 దాటాక చేరాను బెజవాడ..!
విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ తో మీటింగ్..! అదృష్టవశాత్తూ ప్రత్యేకించి టైమ్ తీసుకోలేదు కలవడానికి. బెజవాడ చేరాక ఫోన్ చేస్తే మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి రమ్మన్నారు. మొత్తానికి మీటింగ్ బాగానే జరిగింది. ఆయన DGP దగ్గరకి కూడా సాయంత్రం తీసుకెళ్ళి నా డిజైన్ explain చేయించారు. ఆయనతో ఒక నలభై ఐదు నిముషాలు ప్రెజెంటేషన్.. అదికూడా బాగా జరిగింది. He was impressed and approved our proposal and design..!
ఆ విధంగా చివరికి కథ సుఖాంతమైంది. 😊😇👍
పూర్తిగా చదవండి...

Sunday, July 10, 2016

పద్యంతో తలచుకున్న అక్షరాన్ని కనిపెట్టడం

జ్యోతి వలబోజు గారి బ్లాగులో ఈ పద్యం కళ్ళబడింది. శ్రీ దీపాల పిచ్చయ్య  శాస్త్రి గారు వ్రాసినదట
1. అరిభయంకర చక్రకరి రక్షసాగర
చాయ శ్రీ కర్బుర సాటియుగళ

2. నాళీక సన్నిభ నయన యండజ వాహ
వాణీశ జనక వైభవ బిడౌజ!

4. రాజీవ మందిరా రమణ బుధద్రక్ష
వరజటి స్తుత శౌరి వాసుదేవ!

8. భూరి కృపాకర బొబ్బిలి పురపాల
పాప భుజంగమ పరమ గరుడ

16. దోష శైలేశ శశిద్రక్ష** ద్రుహిణ హేళి
(’శశిద్రక్ష’ కు సవరణ క్రింది వ్యాఖ్యలో పొందుపరచడమైనది. గమనించగలరు)


ఇప్పుడు తెలుగులో ఉన్న 56 అక్షరాల్లో ఏదైనా ఒకటి మనసులో తలుచుకోండి.. తర్వాత పైన పద్యంలో ఆ అక్షరం ఏయే పాదాలలో ఉందో చెప్పండి చాలు.. మీరు అనుకున్న అక్షరం నేను చెప్తాను..
తలుచుకోవడంలో కొన్ని నియమాలు పాటించాలి.
అచ్చుల్లో 'అ' మాత్రమే తలుచుకోవాలి. హల్లుల్లో ఙ్, ఞ్, మాత్రం వదిలేయాలి. 
న - ణ, ల - ళ, ర - ఱ లకు తేడా ఉండదు. 
ఒక అక్షరం గుణింతాలు అన్ని ఒకటే అక్షరం కిందే భావించాలి.
ఈ ప్రహేళికకు పరిష్కార వాక్యం ఇది.. 

అన్నయ్య తోటి విస్సాప్రగడ కామరాజు భాషించు హేళి దాక్షిణ్యశాలి

అ - 1
న్న - 2
య్య - 3
తో - 4
టి - 5
వి - 6
స్సా - 7
ప్ర - 8
గ - 9
డ - 10
కా - 11
మ - 12
రా - 13
జు - 14
భా - 15
షిం - 16
చు - 17
హే - 18
ళి – 19
దా – 20
క్షి - 21
ణ్య- 22
శా - 23
లి - 24


ఎదుట వ్యక్తి తలుచుకున్న అక్షరం ఉన్న పాదాల నంబర్లను కూడగా వచ్చిన నంబరును ఈ వాక్యంలో చూసుకుని దానిపక్కన ఉన్న అక్షరం చెప్పండి అంతే...ఉదా... ఎదుట వ్యక్తి 'ర' అనుకున్నాడనుకోండి. అది 1, 4, 8, పాదాలలో ఉంది. ఆ నంబర్లను కూడితే 13 వస్తుంది. పైన పైన పరిష్కార వాక్యంలో 13 పక్కన ఉన్న అక్షరం ర... ఈజీగా ఉంది కదా..!
ఇంతవరకు జ్యోతి వలబోజు గారి బ్లాగులో ఉన్నదే..! అయితే వారిచ్చిన పద్యంలో నేను గమనించింది ఇది:

16 నెం. కు ఎదురుగా ఉన్న పాదం లో రెండు వాక్యాలు ఉండాలేమో అనుకుంటున్నాను. ఉదా. కి చ తలుచుకున్నా మనుకోండి. పరిష్కార వాక్యం ప్రకారం 17వ అక్షరం ’చ’. కానీ మీరిచ్చిన సీస పద్యం లో ’చ’ కేవలం ఒకటవ పాదం లో మాత్రమే ఉంది. అదే 16వ పాదం లో ఇంకో వాక్యం ఉండి, దానిలో’చ’ కలిగి ఉంటే 1+16 =17 లెక్క సరిపోయేది.
శ్రీ దీపాల పిచ్చయ్య శాస్త్రి గారి పద్యం పూర్తిగా ఎవరి వద్దనైనా ఉంటే క్రింది వ్యాఖ్యల ద్వారా తెలుపగలరు.
పూర్తిగా చదవండి...

Sunday, January 26, 2014

విశాఖపట్నంలో త్యాగరాజ ఆరాధనోత్సవాలు Video

విశాఖపట్నం కళాభారతి ఆడిటోరియంలో త్యాగరాజ ఆరాధన ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో అయిదు రోజుల పాటు వైభవంగా జరిగిన త్యాగరాజ ఆరాధనోత్సవాలలో గానం చేసిన చిరంజీవులు :
గోరుగంతుల శ్రుతి, రుద్రావఝల లక్ష్మీ కృష్ణ ప్రియ, వెన్నేటి భవ్య, పి. మనీష
మృదంగం: చి. శ్రీకర్ , వయొలిన్: కుమారి చాగంటి రమ్య కిరణ్మయి
గానం చేసిన కీర్తనలు:
  1. అనాధుడను గాను              రాగం: జింగ్లా                           తాళం: ఆది
  2. పలుకు కండ చక్కెర            రాగం: నవరస కన్నడ             తాళం: ఆది 
  3. ననుగన్న తల్లి                     రాగం: సింధు కన్నడ              తాళం: ఆది
  4. వరలీల గాన లోల                రాగం: శంకరాభరణం              తాళం: ఆది
చిన్నారు లందరికీ శుభాకాంక్షలు . 


పూర్తిగా చదవండి...

Sunday, December 22, 2013

"సుగుణాభిరామం" సి డి ఆవిష్కరణ.


బి. వి. కె. జూనియర్ కళాశాల ప్రాంగణం లో తే.11.12.2013ది. న కళాశాల సంగీత విభాగం పూర్వ విద్యార్ధుల సమ్మేళనం తో రూపొందించబడిన "సుగుణాభిరామం" (శ్రీ వాల్మీకి మహర్షి శ్లోకములతో, శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి  కృతులతో కూడిన శ్రీరాముని గుణ కీర్తనము) సి డి ఆవిష్కరణ సభ జరిగింది. కళాశాల సంగీత విభాగం ప్రధానాధ్యాపకురాలిగా పని చేస్తున్న శ్రీమతి నిష్ఠల కృష్ణవేణి గారి నేతృత్వంలో రూపుదిద్దుకున్నఈ సీడీ ఆవిష్కరణ  కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి, కళాశాల వ్యవస్థాపక ప్రధానోపాధ్యాయులు శ్రీ పిళ్ళా రామారావుగారు మరియు కార్యక్రమ విశిష్ట అతిధి,  శ్రీమతి మండ సుధారాణి (ఆకాశవాణి టాప్ గ్రేడ్ గాత్ర విద్వాంసురాలు) గారి చేతులమీదుగా జరిగింది. సభాధ్యక్షులుగా శ్రీ కె. రంగారావుగారు (కార్యదర్శి, భారతీయ విద్యా కేంద్రం), గౌరవ అతిథిగా శ్రీ డా. ఎమ్. వి. జె. ఎమ్. రాంప్రసాద్ గారు (ఎనస్థటిస్ట్, స్టీల్ ప్లాంట్ హాస్పిటల్) విచ్చేశారు / వ్యవహరించారు.శ్రీ పిళ్ళా రమణమూర్తి గారు సభను నిర్వహించారు . 
ఈ శ్రీరామ గుణకీర్తనా గానంలో పాలుపంచుకొన్నకళాకారులు:  
గాత్రం: శ్రీమతి ఆర్. కుసుమ కుమారి, శ్రీమతి ఐ. జగదంబ, శ్రీమతి డా. ఆర్. రమణి, శ్రీమతి ఎస్ వి సుబ్బలక్ష్మి, కుమారి కె. నిఖిత శ్రీవల్లి, కుమారి ఎన్. సి. సాయి సంతోషి, 
వయొలిన్: కుమారి ఎమ్. శ్రీరమ్య, వీణ: శ్రీమతి నిష్ఠల కృష్ణవేణి, మృదంగం: శ్రీ మండపాక రవి, ఘటం: శ్రీ ఎమ్ . సూర్య ప్రసాదరావు, వ్యాఖ్యానం: శ్రీ పిళ్ళా రమణమూర్తి 


రామో విగ్రహవాన్ ధర్మః. వాల్మీకి మహర్షి తన కావ్య కథా నాయకుడిలో ఉండాలనుకున్న పదహారు సుగుణాలను నారదుడికి చెప్పి అలాంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడిగితే, నారదుడు అరవైనాలుగు సుగుణాలతో మూర్తీభవించిన దశరథ నందనుడైన శ్రీరాముని గురించి వర్ణించి, ఆతని కథని సంక్షిప్త రామాయణంగా గానం చేసి వెళ్ళాడు. అలాంటి ధర్మాదర్శ మూర్తి, శ్రీరామని చరిత్రను శ్రీమద్రామాయణంగా ఆరు కాండలతో, ఇరువదినాలుగు వేల శ్లోకాలతో భారతావనికి కడు రమణీయంగా అందించారు వాల్మీకి మహర్షి. నారదుని చేతనే ప్రశంసించబడి స్వరార్ణవం అనే సంగీత గ్రంధాన్ని బహుమతి గా పొందిన శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి తనకీర్తనలలో శ్రీ రాముని సద్గుణ సంపదను వర్ణించారు. వారి రచనలు పదహారు కీర్తనలను ఏర్చి కూర్చి శ్రీరామ గుణగానం చేసి "సుగుణాభిరామం"గా  పొందుపరచారు. 

ఆవిష్కరణ సభ ముగిసిన పిదప మృదంగ విద్వాంసులు శ్రీ మండపాక రవి బృందం చే లయవిన్యాసం కార్యక్రమం ఆహుతులను అలరించింది . శ్రీ మావుడూరి సత్యనారాయణ శర్మ గారు వయొలిన్ పైన, శ్రీ ఎమ్ . సూర్య ప్రసాదరావు గారు ఘటం పైన , గొట్టిముక్కల వెంకటేష్ మోర్సింగ్ తోనూ సహకరించారు.
పూర్తిగా చదవండి...

Sunday, December 1, 2013

బాల మేధావులు

ముఖేః  ముఖేః  సరస్వతి అంటారు. సరస్వతీ కటాక్షానికి చిన్న, పెద్దా తేడా లేదు. ఇప్పుడు మనం చూడబోయే చిన్నారులు అసాధారణమైన ప్రతిభా పాటవాలను అతిచిన్న వయస్సులోనే కనబరుస్తున్నారు. పెద్దవాళ్ళు ఎంతో సాధనతో కాని చేరలేని స్థాయి ఈ చిచ్చర పిడుగులకి స్వతస్సిద్ధంగా వచ్చింది. ఈ పుట్టుకతోనే ఆయా విద్యలని ఔపోసన పట్టేసారా, లేక విద్యాధిదేవతే వీరి రూపంలో ప్రభవించిందా అనిపించేలా వుంది ఈ బాలమేధావుల ప్రతిభ! వారికి విద్యనేర్పుతున్న గురువులను సైతం విస్మయానికి గురిచేస్తూ ఆయావిద్యల్లో దినదిన ప్రవర్ధమానమౌతూ  రాణిస్తున్నారు. 
 ****
 
Name: Keith O' Dell, Pool Playing Prodigy
5 ఏళ్ళ వయసుకే ప్రొఫెషనల్స్ కి దీటుగా బిలియర్డ్స్ / పూల్ గేమ్ లో అసమాన ప్రతిభను కనబరుస్తున్నాడు.
His parents play pool, his grandparents play pool, the family even eats dinner on the pool table. His father says Keith was "born to play pool." The question is, how will his incredible talent effect the life ahead of him? 
 ****

 
Gavin George అనే ఈ కుర్రవాడికి తొమ్మిదేళ్ళు . పియానో వాయించే తీరు చూడండి ..! ఆ వేళ్ళు పియానోమీద ఎలా పరుగెడుతున్నాయో ..!! ఆ చిట్టి బుర్రలోనుంచీ అంత అద్భుతమైన సంగీతం  ఎలా జాలువారుతోందో..! సాధారణంగా పియానో వాయించే వాళ్ళు, తాము వాయించబోయే Composition యొక్క స్వర రచన ని ఎదురుగా పెట్టుకొని చూసి వాయిస్తారు. గమనిస్తే ఆ కుర్రాడికి ఎదురుగా నోటేషన్లూ, నోట్సులూ ఏమీ లేవు. ఎంత క్లిష్టమైనదైనా ఒకసారి బుర్రలోకి ఎక్కిందా, ఇక స్వర రాగ గంగా ప్రవాహమే !!
తనిష్ అబ్రహం  అనే ఎనిమిదేళ్ళ ఈ బుడతడిని గురించి నే చెప్పడమెందుకు, మీరే చూడండి..!!

వీళ్ళే కాక మరెంతో మంది బాల మేధావులని మనకు THNKR వారు పరిచయం చేస్తున్నారు. చూసి ఆనందించండి .
Videos are created and produced by @radical.media, THNKR gives you extraordinary access to the people, stories, places and thinking that will change your mind.
మరిన్ని వీడియోలు ఇక్కడ.. : http://www.youtube.com/playlist?list=PLB1860C67A2998C0B
****
అయితే మనదేశంలో మారథాన్ పరుగులో తన సత్తా చాటి తన చిన్నతనంలోనే అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించిన పూరీకి చెందిన బుధియా మాత్రం ఇప్పుడు  చాలా సాధారణమైన జీవితం గడుపుతుండడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. చిన్నతనం లో అతడు సాధించినది సాధారణమైనది కాదు. తన నాలుగో ఏటనే 40 మైళ్ళు పరుగెత్తిన ఘనత అతని సొంతం. కానీ తరువాత కాలంలో మెల్లగా తెర మరుగైపొయాడు. అతని ప్రతిభను గుర్తించి సానబెట్టి వెలుగులోకి తెచ్చిన గురువు బిరించి దాస్ కూ కన్న తల్లి కీ మధ్య ఆర్ధిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన గొడవలూ, రాజకీయ నాయకులూ, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులూ, మీడియా  చేసిన హడావిడీ, పిల్లవాడి భవిష్యత్తు మీద మానవ హక్కుల సంఘాల వారి ఆందోళనల పర్యవసానంగా,  కోర్టు తీర్పుల దరిమిలా అతన్నోఅకాడమీ లో ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణలో శిక్షణ కొనసాగేటట్లు ఏర్పాటు చేసేసి చేతులు దులిపేసుకున్నారు. తరువాత కోచ్ బిరించి దాస్ హఠాత్తుగా హత్యకు గురయ్యాడు. కారణాలు ఏమైనా ఇప్పుడతను చాలా సాదా సీదాగా మొక్కుబడి శిక్షణ తీసుకుంటున్నాడు. చిన్నప్పుడు చూపిన ప్రతిభా పాటవాల్లో లవలేశమైనా కనబరచలేక పోతున్నాడట. అతన్ని ప్రత్యేకంగా గుర్తించడమే మానేసినప్పుడు శిక్షణ మాత్రం ప్రత్యేకంగా ఉంటుందని ఆశించడం అత్యాశే అవుతుంది .
 ఏమైనా భవిష్యత్తులో భారత దేశం గర్వించగలిగే  ఒక క్రీడాకారుడు కనుమరుగైపోయాడనేది మాత్రం కఠోర సత్యం.పూర్తిగా చదవండి...

Thursday, November 28, 2013

సంగీత ప్రపంచంలోని ప్రముఖులపై స్టాంపులు, కరెన్సీ, నాణాల ప్రదర్శన

ఈ మధ్య కెనెడా దేశంలో ఒక వీధికి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు రెహమాన్ పేరును పెట్టారట. వివిధ రంగాలలో నిష్ణాతులైన ప్రముఖుల గౌరవార్థం ఇలా పేర్లు పెట్టడం మామూలే.
అయితే ప్రముఖులైన కొందరు సంగీతవిద్వాంసుల పేరుమీద ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని పోస్ట్ ఆఫీసులు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా..! అది తెలియడమే విశేషమనుకుంటే, ఆ పోస్ట్ ఆఫీసుల నుంచి అఫీషియల్ కాన్సిలేషన్ తో పోస్టల్ లెటర్స్ , స్టాంపులు సేకరించడం ఎంత వ్యయ ప్రయాసలతో కూడిన విషయమో ఊహకందదు.
సంగీతానికి సంబంధించిన దేశవిదేశాల నాణాలు, మరియు తపాలా బిళ్ళల సేకర్త శ్రీ G. శ్రీరామారావు గారు తమ సేకరణను స్థానిక కళాభారతి ఆడిటోరియం లో ప్రదర్శనకు ఉంచారు. వారం రోజులపాటు జరిగే సంగీతోత్సవంలో భాగంగా సంగీతాభిరుచి కల్గిన ప్రేక్షకుల సందర్శనార్థమై ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్రదర్శన, ఉత్సవం మొదటి రోజు సంగీత కళానిధి, షేవాలియర్ శ్రీ మంగళంపల్లి బాలమురళీ కృష్ణ గారిచే ప్రారంభింపబడింది. ఆసక్తి గల వారు ఈ అరుదైన కలెక్షన్ ను మద్దిలపాలెం, కళాభారతి ఆడిటోరియంలో చూడవచ్చు.

వీరి సేకరణ లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో మూడు విభాగాల్లో నమోదయ్యింది. వీరి సేకరణలో అత్యంత అరుదైన స్టాంపులు ( డీవీడీ, సీడీ, గ్రామఫోన్ రికార్డుల రూపంలోనూ, అలాగే చెక్క, క్రిస్టల్స్, చాక్లెట్ మొదలైన పదార్ధాలతో తయారైనవి) సంగీత వాయిద్యాల ఆకారంలో ఉన్న నాణాలు, చూడచక్కగా ఉన్నాయి.  శ్రీ బాలమురళి గారికి, ఆయన ఫోటోతో ప్రత్యేకంగా తపాలా శాఖవారి ద్వారా చేయించిన పోస్టల్ స్టాంప్స్ బహుకరిస్తున్న శ్రీరామారావుగారు  
బాలమురళి గారి చే సమ్మానం

Honour for philatelist
The Limca Book of Records have recognized three of following collections of noted philatelist & numismatist, Cdr G.Sriramarao of Vishakhapatnam as National Record for 2014 and will be included in their book to be published on 30 June 2014. 
image

1. Musical Post Offices 2. Musical coins 3. Musical currency
They have recognized the three categories separately and issued 3 certificates to Cdr G. Sriramarao.
Musical Post Offices Collection of Shri Ramarao could be viewed at following links :

Musical Post Office Part I
Musical Post Office Part II

శ్రీరామారావు గారు ఇండియన్ నేవీ నుంచి రిటైర్ అయ్యరు. సంగీతాభిమాని. కర్ణాటక సంగీతంలో డిప్లొమా చేసారు. సంగీతంలో మా ఇద్దరి గురువుగారు ఒక్కరే (శ్రీ ఇంద్రగంటి వేంకట లక్ష్మణ శాస్త్రి గారు) సంగీతాని సంబంధించిన ఈ సేకరణ వారు 1993 నుంచి చేస్తున్నారు. అంటే ఇరవై ఏళ్ల శ్రమ. ఇప్పుడు వారి వయస్సు 73. వారు అనేకచోట్ల జరిగిన ఈ తరహా ప్రదర్శనల్లో బంగారు పతకాలు, అవార్డులు కూడా గెలుచుకున్నారని తెలిసి చాలా సంతోషించాను. మా పరిచయం నేను సంగీతం నేర్చుకొనే రోజుల్లో మొదలై ఈ ఇరవై ఏళ్ల  బట్టీ ఉన్నా వారివద్ద ఇంత అద్భుతమైన కలెక్షన్ ఉన్నాడని తెలియడం, అది కళ్ళారా చూడడం నిన్ననే మొదటిసారి. ఈ సోమవారం అనగా 2.12.13 తో అక్కడ జరుగుతున్నా సంగీతోత్సవం తో పాటు ఈ ప్రదర్శనకి కూడా ముగింపు. ఆ తరువాత వారిని సంప్రదించాలనుకొనే ఔత్సాహికులు ఈ క్రింది అడ్రెస్స్ లో కలవొచ్చు.  

Cdr. G Sri Ramarao,I.N,(Retd.)
D.No. 1-118-14, Plot 132
Sector 12, MVP Colony
Visakhapatnam 530017

Tel No: +91 891 2550273
Mobile  9393261333

Blog: http://sriramarao.wordpress.com


మాన్యులు  శ్రీరామారావు గారికి మనఃపూర్వక అభినందనలు. వారి ఇంటికి వెళ్లి మరిన్ని ఫోటోలు తీసుకువచ్చి మళ్ళీ మీ అందరికీ అప్లోడ్ చేస్తాను.
పూర్తిగా చదవండి...

Sunday, October 13, 2013

వడ్డాది పాపయ్య గారి తొమ్మిది దుర్గలు

బ్లాగు మిత్రులందరికీ విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు!!
 శ్రీ వడ్డాది పాపయ్య గారు వివిధ పత్రికలకు (చందమామ, స్వాతి, వేదాంత భేరి ఇత్యాది..) గీసిన దుర్గా దేవి చిత్రాలు దసరా సందర్భంగా:
సరస్వతి దేవి:
 

ఈ నవరాత్రులలో తొమ్మిది రూపాలలో కొలువుతీరే దుర్గా మాత అవతారాలను వర్ణిస్తూ మార్కండేయ విరచిత దేవీకవచమ్ లో ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడింది:

ప్రథమం శైలపుత్రీ చ ద్వితీయం బ్రహ్మచారిణీ |
తృతీయం చంద్రఘంటేతి కూష్మాండేతి చతుర్థకమ్ ||
పంచమం స్కందమాతేతి షష్ఠం కాత్యాయనీతి చ |
సప్తమం కాలరాత్రీతి మహాగౌరీతి చాష్టమమ్ ||
నవమం సిద్ధిదాత్రీ చ నవదుర్గాః ప్రకీర్తితాః |
ఉక్తాన్యేతాని నామాని బ్రహ్మణైవ మహాత్మనా ||

 ౧.  శైలపుత్రి

౨. బ్రహ్మచారిణి
౩. చంద్ర ఘంట

౪. కూష్మాండ

౫. స్కంద మాత

౬. కాత్యాయని

౭. కాళరాత్రి

౮. మహా గౌరి

౯. సిధ్ధి ధాత్రి

శ్రీ దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం గారు వారి బ్లాగులో ఈ నవ విధ దుర్గల ప్రాశస్త్యాన్ని వివరించారు. ఆసక్తి గలవారు ఈ లింకులో చూడవచ్చు  

నవ దుర్గలు

జయ జయ వైష్ణవి దుర్గే అంబ జయ జయ కల్పిత సర్గే
జయ జయ తోషిత భర్గే
అంబ జయజయ కుచ జిత దుర్గే ||
 

శ్రికర సద్గుణ జాలే అంబ సింధూర రంజిత ఫాలే
పాకశాసన మణినీలే
అంబ ప్రాలేయ భూధర బాలే
 

పాలిత కిసలయ చాపే అంబ పార్వతి లోకైకదీపే
కాళిక కోమల రుపే
అంబ ఖండిత త్రిభువన తాపే ||

శంకరి సత్క్రుపాపూరే
అంబ సంభ్రుత సన్మణిహారే
సాంకవలిప్త శరిరే
అంబ సంగతాంగ కేయూరే ||

వీణా వినోదిని గిరిజే
అంబ విద్రుమ మణి సన్నిభ గిరిజే
మానిత లోక సమాజే
అంబ మదన గోపాలక సహజే ||
పూర్తిగా చదవండి...

హే గోవింద్ హే గోపాల్ - భజన్; గానం: కృష్ణప్రియ

మరిన్ని చక్కటి వెబ్ సైట్లు..!!

Annamacharya NonStop Radio Ramadasu NonStop Radio (బ్యానర్ పై నొక్కి వెబ్ సైట్ కి వెళ్ళండి.)