Sunday, March 10, 2013

శ్రీరంగం గోపాలరత్నం గారు మరియు బృందం ఆలపించిన ॥ దారిద్ర్య దహన శివస్తోత్రం ॥

బ్లాగు మిత్రులందరికీ మహాశివరాత్రి పర్వ దిన శుభాకాంక్షలు.  
 


ఈ సందర్భంగా చాలాసంవత్సరాల క్రితం రేడియో లో భక్తిరంజని కార్యక్రమంలో 
శ్రీరంగం గోపాలరత్నం గారు మరియు బృందం ఆలపించిన 
॥ దారిద్ర్య దహన శివస్తోత్రం ॥ వినండి :
దారిద్ర్య దహన శివస్తోత్రం ॥
విశ్వేశ్వరాయ నరకాంతక తారణాయ
కర్ణామృతాయ శశిశేఖర ధారణాయ
కర్పూరకాంతి ధవళాయ జటాధరాయ
దారిద్ర దుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ||1||
గౌరీ ప్రియాయ రజనీశకళాధరాయ
కాలాంతకాయ భుజగాధిప కంకణాయ
గంగాధరాయ గజరాజ విమర్దనాయ
దారిద్ర దుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ||2||

భక్త ప్రియాయ భవరోగ భయాపహాయ
ఉగ్రాయ దుఃఖ భవ సాగర తారణాయ
జ్యోతిర్మయాయ గుణ నామ సునృత్యకాయ
దారిద్ర దుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ||3||

చర్మాంబరాయ శవభస్మ విలేపనాయ
ఫాలేక్షణాయ మనికుండల మండితాయ
మంజీరపాద యుగళాయ జటాధరాయ
దారిద్ర దుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ||4||

పంచాననాయ ఫణి రాజ విభూషణాయ,
హేమాంశుకాయ భువనత్రయ మండితాయ
ఆనంద భూమి వరదాయ తమోపహాయ
దారిద్ర దుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ||5||

భాను ప్రియాయ భవ సాగర తారణాయ
కాలాంతకాయ కమలాసన పూజితాయ
నేత్రత్రయాయ శుభ లక్షణ లక్షితాయ
దారిద్ర దుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ||6||

రామ ప్రియాయ రఘునాధ వర ప్రదాయ
నామ ప్రియాయ నరకార్ణవ తారణాయ
పుణ్యేషు పుణ్య భరితాయ సురార్చితాయ
దారిద్ర దుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ||7||

ముక్తీశ్వరాయ ఫలదాయ గణేశ్వరాయ
గీతప్రియాయ వృషభేశ్వర వాహనాయ
మాతంగ చర్మ వసనాయ మహేశ్వరాయ
దారిద్ర దుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ  ||8||
వసిష్ఠేన కృతం స్తోత్రం సర్వరోగనివారణం ।
సర్వసంపత్కరం శీఘ్రం పుత్రపౌత్రాదివర్ధనమ్ ।
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స హి స్వర్గమవాప్నుయాత్ ॥ 9॥

॥ ఇతి శ్రీవసిష్ఠవిరచితం దారిద్ర్యదహనశివస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

  


దీనితో పాటు నాకు చాలా ఇష్టమైన ఇంకొక శివ స్తోత్రం డా. మంగళంపల్లి బాల మురళీకృష్ణ గారు గానం చేసిన శ్రీ శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం . దీని ఆడియో ఫైల్ నాదగ్గర ఉండేది కానీ సమయానికి కనిపించలేదు . మిత్రులెవరి వద్దనైనా ఉంటే  షేర్ చెయ్యగలరు .
*************************************
శ్రీ శివ పంచాక్షరీ స్తోత్రం 
గానం: శ్రీ మంగళంపల్లి బాలమురళీ కృష్ణ 
నాగేంద్ర హారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగ రాగాయ మహేశ్వరాయ
నిత్యాయ  శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై  “న” కారయ  నమఃశివాయ   1

మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ నందీశ్వర  ప్రమధనాధ మహేశ్వరాయ
మందార ముఖ్య బహు పుష్ప సుపూజితాయ తస్మై “మ ” కారయ నమఃశివాయ  2

శివాయ గౌరీ వదనారవిoద సూర్యాయ దాక్షాద్వర నాశకాయ
శ్రీ నీలకంటాయ వృషద్వజాయ తస్మై  “శి”కారయ  నమఃశివాయ  3

వశిష్ట కుంభోద్భవగౌతమాది మునీంద్ర  దేవార్చిత  శేఖరాయ
చంద్రార్క వైశ్వానర లోచనాయ తస్మై  “వ” కారయ  నమఃశివాయ  4

యక్షస్వరూపాయ జటాధరాయ పినాక  హస్తాయ సనాతనాయ
దివ్యాయ దేవాయ దిగంబరాయ తస్మై  “య” కారయ  నమఃశివాయ 5

పంచాక్షర  మిదం పుణ్యం యః  పఠేత్ శివ సన్నిధౌ
శివలోక మవాప్నోతి   శివేన  సహమోదతే ||
*************************************


సాంబసదాశివ  సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివా ..!!
*************************************

పైన కనిపిస్తున్న రెండు బొమ్మలూ సుమారు 12 ఏళ్ళ  క్రితం నేను వేసినవే.. !
శివ గంగా సంగీత పరిషద్, హైదరాబాద్ వారికి వేసిన బొమ్మ.. మొదటిది చిత్తు..రెండోది ఫెయిర్ చేసినది.
శ్రీ  నేదునూరి కృష్ణ మూర్తి గారు అడిగి వేయించుకున్నారు.
*************************************
విజయనగరం లో వెలసిన శ్రీ పశుపతినాధేశ్వర స్వామి ఆలయ విశేషాలని గురించి ఇదివరకు నా బ్లాగులో వ్రాసిన 
శ్రీ పశుపతినాధేశ్వర దర్శనం 
చదవడానికి పై లింక్ మీద నొక్కండి  
 


 

2 comments:

 1. Audio link kanipinchadam ledu.
  Plsupdate

  ReplyDelete
  Replies
  1. @అజ్ఞాత: ఆడియో లింక్ సరి చేసాను. ధన్యవాదాలు.

   Delete

O దయచేసి తెలుగు వ్యాఖ్యలు ఆంగ్ల లిపిలో కాక తెలుగులోనే వ్రాయమని మనవి. ఎందుకంటే తేట తెలుగుని తెలుగులో చదివితేనే అందం..ఆనందం.. కనుక.!!
O వ్యాఖ్యలు అజ్ఞాతముగా కాక మీ అసలు పేరో లేక కలం పేరో వినియోగించగలరు.

మరిన్ని చక్కటి వెబ్ సైట్లు..!!

(బ్యానర్ పై నొక్కి వెబ్ సైట్ కి వెళ్ళండి.)